.

دریافت شماره شبا

شماره‌ « شبا » در انتقال وجه بین بانکی « پایا » و «ساتنا» مورد نیاز می باشد. لذا میتوانید با کلیک کردن بر روی بانک مورد نظر ، نسبت به تهیه شماره شبا خود اقدام نمائید. لازم به توضیح میباشد که در انتقال وجه از طریق شبا هیچ کارمزدی بابت انتقال از پذیرنده ( شما ) به عنوان کارمزد انتقال وجه کسر نمیگردد

.

.

.

پشتیبانی