شماره حساب ، شماره کارت ، شماره شبا بانکی خودتان را تبدیل به یک شناسه یا نام اختصاصی نمائید و برای دریافت پول از دوستان یا مشتریان خودتان بجای ارسال شماره کارت یا شماره حساب بانکی فقط آدرس اختصاصی خودتان را در اختیار پرداخت کننده قرار دهید.

نمونه درگاه شخصی A-Bank.ir/peyman

نمونه درگاه تجاری A-Bank.ir/sharare

هزینه کارمزد به ازای هر تراکنش با هر میزان سقف پرداختی فقط 500 تومان میباشد که بر عهده پرداخت کننده میباشد

بنابر اطلاعیه بانک مرکزی تسویه حساب کلیه تراکنش هایی که در طول روز و تا ساعت 23 شب انجام گرفته باشد ، در اولین روز کاری « بجز ایام تعطیل رسمی » با ثبت درخواست تسویه حساب از ساعت 16:30 بحساب شما پذیرندگان گرامی واریز خواهد شد